Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh xã Hà Long khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2023.

Ngày 20/10/2023 16:47:12

 

Ngày 17/10/2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Hà Long tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, CT UBND xã Hà Long khai mạc lớp bồi dưỡng

Đồng chí Phạm Thế Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí nhấn mạnh: Tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp, cùng với đó các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, công tác phòng chống tham nhũng chống phá cách mạng Việt Nam. Do đó, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh cũng như âm mưu, thủ đoạn của các thế lực đối với cách mạng nước ta.

Đồng chí Phạm Thế Hiệp, UVBTVHU, CHT Ban CHQS huyện phát biểu

Sau phiên khai mạc, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề như: “ Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng - An ninh”; Chuyên đề “ Quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới”…

Lớp học nhằm quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại, Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 của xã Hà Long được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tiếp tục vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay tại địa phương.

Cùng với đó, học viên được cập nhật kịp thời thông tin mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

                                                                          VHXH

 

  

Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh xã Hà Long khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2023.

Đăng lúc: 20/10/2023 16:47:12 (GMT+7)

 

Ngày 17/10/2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Hà Long tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, CT UBND xã Hà Long khai mạc lớp bồi dưỡng

Đồng chí Phạm Thế Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí nhấn mạnh: Tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp, cùng với đó các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, công tác phòng chống tham nhũng chống phá cách mạng Việt Nam. Do đó, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh cũng như âm mưu, thủ đoạn của các thế lực đối với cách mạng nước ta.

Đồng chí Phạm Thế Hiệp, UVBTVHU, CHT Ban CHQS huyện phát biểu

Sau phiên khai mạc, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề như: “ Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng - An ninh”; Chuyên đề “ Quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới”…

Lớp học nhằm quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại, Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 của xã Hà Long được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tiếp tục vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay tại địa phương.

Cùng với đó, học viên được cập nhật kịp thời thông tin mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

                                                                          VHXH