Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Đại hội chi bộ Gia Miêu nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 07/02/2020 15:11:41

Vừa qua, Chi bộ thôn Gia Miêu xã Hà Long tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi Bộ được Đảng Bộ xã Hà Long chọn tổ chức Đại Hội điểm. Về dự  Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Loan – Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy xã, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đại diện chính quyền, cùng các đồng chí đảng viên của Chi bộ thôn Gia Miêu.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể luôn được củng cố, kiện toàn, ổn định và hoạt động có hiệu quả, tư tưởng nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế – xã hội có nhiều thay đổi. Là thôn có nhiều lợi thế trong phát triển đất rừng, đồi rừng, đặc biệt luôn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là diện tích lúa Nếp cái hoa vàng 85/199 ha = 42,7% diện tích cấy lúa NCHV của toàn xã. Tổng diện tích gieo trồng: 395ha. Trong nhiệm kỳ, nhân dân trong thôn đã chỉnh trang, tu sửa, xây dựng mới 50 nhà tầng, giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp bê tông hóa 5 tuyến đường chòm, chiều dài 643m; tổng giá trị 241 tr.đ.  Đến năm 2017, thôn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn Nông thôn mới và được UBND huyện ban hành Quyết định công nhận NTM. Phấn đấu đạt thôn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy Chi bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, trong đó, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức Lãnh đạo và từng bước thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về “tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao huyện Hà Trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của BTV Tỉnh ủy về “tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng NTM, nâng cao chất lượng VHXH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiếp tục đảm bảo ANCT, trật tự ATXH; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Xây dựng Chi bộ, Ban CTMT, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Loan – Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà chi bộ Gia Miêu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời đã chỉ đạo trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung xác định phương hướng nhiệm vụ, đổi mới cách nghĩ cách làm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nghị quyết có hiệu quả. Phát huy vai trò của lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tập trung vào các mục tiêu trọng tâm trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Quán triệt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của BCH Trung ương Đảng. Từ thành công của Đại hội điểm, xã Hà Long sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Chi bộ thôn chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 05 đồng chí.

Hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

                           

 

 

              

 

Thu Phương – Đài TT xã 

Đại hội chi bộ Gia Miêu nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đăng lúc: 07/02/2020 15:11:41 (GMT+7)

Vừa qua, Chi bộ thôn Gia Miêu xã Hà Long tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi Bộ được Đảng Bộ xã Hà Long chọn tổ chức Đại Hội điểm. Về dự  Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Loan – Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy xã, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đại diện chính quyền, cùng các đồng chí đảng viên của Chi bộ thôn Gia Miêu.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể luôn được củng cố, kiện toàn, ổn định và hoạt động có hiệu quả, tư tưởng nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế – xã hội có nhiều thay đổi. Là thôn có nhiều lợi thế trong phát triển đất rừng, đồi rừng, đặc biệt luôn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là diện tích lúa Nếp cái hoa vàng 85/199 ha = 42,7% diện tích cấy lúa NCHV của toàn xã. Tổng diện tích gieo trồng: 395ha. Trong nhiệm kỳ, nhân dân trong thôn đã chỉnh trang, tu sửa, xây dựng mới 50 nhà tầng, giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp bê tông hóa 5 tuyến đường chòm, chiều dài 643m; tổng giá trị 241 tr.đ.  Đến năm 2017, thôn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn Nông thôn mới và được UBND huyện ban hành Quyết định công nhận NTM. Phấn đấu đạt thôn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy Chi bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, trong đó, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức Lãnh đạo và từng bước thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về “tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao huyện Hà Trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của BTV Tỉnh ủy về “tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng NTM, nâng cao chất lượng VHXH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiếp tục đảm bảo ANCT, trật tự ATXH; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Xây dựng Chi bộ, Ban CTMT, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Loan – Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà chi bộ Gia Miêu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời đã chỉ đạo trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung xác định phương hướng nhiệm vụ, đổi mới cách nghĩ cách làm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nghị quyết có hiệu quả. Phát huy vai trò của lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tập trung vào các mục tiêu trọng tâm trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Quán triệt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của BCH Trung ương Đảng. Từ thành công của Đại hội điểm, xã Hà Long sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Chi bộ thôn chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 05 đồng chí.

Hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

                           

 

 

              

 

Thu Phương – Đài TT xã