Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Đảng bộ xã Hà Long tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2019. Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 07/02/2020 15:05:21

Ngày 03/01/2020, Đảng bộ xã Hà Long tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2019. Triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.

 

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng huyện Hà Trung; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ xã Hà Long.

Năm 2019 Đảng bộ xã Hà Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả cụ thể: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 721.213 tr.đ đạt 105,3% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/người/năm, đạt 102% KH. Về cơ cấu kinh tế; Nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 28 %, Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng  25 %, Thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 47 %. Trong năm 2019 đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.

     Năm 2020, Đảng bộ xã Hà Long  tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã tới các thôn trên địa bàn xã để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ Đảng viên, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020.

          Nhân dịp này, Đảng ủy xã Hà Long đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

 

 

 

             Thu Phương – Đài TT xã

  

Đảng bộ xã Hà Long tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2019. Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 07/02/2020 15:05:21 (GMT+7)

Ngày 03/01/2020, Đảng bộ xã Hà Long tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2019. Triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.

 

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng huyện Hà Trung; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ xã Hà Long.

Năm 2019 Đảng bộ xã Hà Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả cụ thể: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 721.213 tr.đ đạt 105,3% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/người/năm, đạt 102% KH. Về cơ cấu kinh tế; Nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 28 %, Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng  25 %, Thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 47 %. Trong năm 2019 đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.

     Năm 2020, Đảng bộ xã Hà Long  tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã tới các thôn trên địa bàn xã để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ Đảng viên, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020.

          Nhân dịp này, Đảng ủy xã Hà Long đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

 

 

 

             Thu Phương – Đài TT xã