Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Đảng ủy xã Hà Long nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024

Ngày 27/02/2024 11:01:01

 

          Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2024) sáng 20/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề về 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng truyền đạt và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đồng thời truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn gồm 765 điểm cầu với 86.396 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu xã Hà Long, dự và chủ trì hội nghị đồng chí Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy; dự có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Ủy viên BCH Đảng bộ xã; cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã Hà Long tham dự.

Từ những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo tập trung nêu lên những nội dung lớn gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, trong đó nhấn mạnh: Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân.

Khi nói về đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã nêu lên: Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân. Đề cập đến phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho biết: Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Hồ Chí Minh là con người sinh ra từ Nhân dân, sống giữa lòng dân và cuối đời lại muốn trở về với Nhân dân.

Đồng thời hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiên nay. Với cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp về việc thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đối với chính quyền các cấp: Tổ chức quán triệt trong các cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Quán triệt các cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sinh sống, kinh doanh.

Đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, yêu cầu và giá trị của những chỉ dẫn, tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp Nhân dân, vai trò giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị: Thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng”,...xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với yêu cầu mới, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.  Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Coi t rọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. 

                                                                                                   VHXH

 

  

Đảng ủy xã Hà Long nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024

Đăng lúc: 27/02/2024 11:01:01 (GMT+7)

 

          Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2024) sáng 20/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề về 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng truyền đạt và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đồng thời truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn gồm 765 điểm cầu với 86.396 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu xã Hà Long, dự và chủ trì hội nghị đồng chí Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy; dự có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Ủy viên BCH Đảng bộ xã; cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã Hà Long tham dự.

Từ những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo tập trung nêu lên những nội dung lớn gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, trong đó nhấn mạnh: Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân.

Khi nói về đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã nêu lên: Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân. Đề cập đến phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho biết: Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Hồ Chí Minh là con người sinh ra từ Nhân dân, sống giữa lòng dân và cuối đời lại muốn trở về với Nhân dân.

Đồng thời hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiên nay. Với cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp về việc thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đối với chính quyền các cấp: Tổ chức quán triệt trong các cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Quán triệt các cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sinh sống, kinh doanh.

Đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, yêu cầu và giá trị của những chỉ dẫn, tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp Nhân dân, vai trò giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị: Thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng”,...xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với yêu cầu mới, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.  Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Coi t rọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. 

                                                                                                   VHXH