Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Đảng ủy xã Hà Long tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 02/02/2021 08:06:02

Ngày 22/01/2021, tại  nhà văn hóa xã,  Đảng ủy xã Hà Long tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ công chức xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận; Hiệu trưởng các trường.

Các đại biểu đã được nghe Thường trực Đảng ủy triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; quán triệt Chỉ thị số 45 - CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01 - CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định của Đảng ủy về thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và thông báo số 01 – TB/BCĐ của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử xã; Triển khai văn bản hướng dẫn của Thường trực HĐND xã về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí công chức văn phòng thống kê xã thông qua quyết định của UBND xã về thành lập Ủy ban bầu cử ã; lịch trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng nêu lên dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ ĐBQH, đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử ĐBQH; việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Vượng – Bí thư Đảng ủy xã nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn xã. Ngay sau hội nghị này, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị các cấp, các ngành cần khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời những nội dung quan trọng, cơ bản, cốt lõi về công tác bầu cử Quốc hội Khoá 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                                  Thu Phương – Đài TT xã

 

  

Đảng ủy xã Hà Long tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đăng lúc: 02/02/2021 08:06:02 (GMT+7)

Ngày 22/01/2021, tại  nhà văn hóa xã,  Đảng ủy xã Hà Long tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ công chức xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận; Hiệu trưởng các trường.

Các đại biểu đã được nghe Thường trực Đảng ủy triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; quán triệt Chỉ thị số 45 - CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01 - CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định của Đảng ủy về thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và thông báo số 01 – TB/BCĐ của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử xã; Triển khai văn bản hướng dẫn của Thường trực HĐND xã về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí công chức văn phòng thống kê xã thông qua quyết định của UBND xã về thành lập Ủy ban bầu cử ã; lịch trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng nêu lên dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ ĐBQH, đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử ĐBQH; việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Vượng – Bí thư Đảng ủy xã nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn xã. Ngay sau hội nghị này, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị các cấp, các ngành cần khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời những nội dung quan trọng, cơ bản, cốt lõi về công tác bầu cử Quốc hội Khoá 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                                  Thu Phương – Đài TT xã