Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Danh bạ cán bộ Xã Hà Long

Ngày 21/12/2017 20:57:44

Danh bạ cán bộ Xã Hà Long

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện Thoại

1

Nguyễn Xuân Hải

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0914.327.225

2

Đặng Văn Trưởng

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0915.128.258

3

Bùi Đình Tấn

TVĐU, CT MTTQ xã

0949.761.567

4

Trịnh Xuân Hòa

PCT HĐND xã

01672.249.539

5

Nguyễn Hữu Thành

PBT ĐU, CT UBND xã

0916.302.388

6

Hoàng Việt Dân

TVĐU, PCT UBND xã

0915.393.782

7

Nguyễn Văn Lê

Trưởng Công an xã

0917.542.189

8

Đặng Quang Chung

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

0934.313.345

9

Nguyễn Văn Hợi

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0914.048.694

10

Nguyễn Thị Chung

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

01232.290.909

11

Mai Văn Thăng

Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM

01235210919

12

An Văn Điện

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

0948.719.600

13

Nguyễn Hữu Ngọc

Công chức Văn hóa xã hội

0944.163.567

14

Đặng Thị Nhương

Công chức Văn hóa xã hội

0985.768.500

15

Nguyễn Văn Sáu

Công chức Tư pháp Hộ tịch

0983.310.254

16

Trần Thị Thanh Lan

Công chức Tư pháp Hộ tịch

01205.483.013

17

Nguyễn Thị Hiền

Công chức Văn phòng Thống kê

0916.978.369

18

Trịnh Ngọc Huyền

Công chức Văn phòng Thống kê

0948.726.761

19

Nguyễn Văn Quân

Công chức Tài chính Kế toán

0976.954.909

20

Trần Thu Thủy

Công chức Tài chính Kế toán

0913.643.686

21

Phùng Thị Thu Hà

Công chức Địa chính Xây dựng

0947.134.289

22

Nguyễn Thị Liên

Công chức Địa chính Nông nghiệp

0916.629.398

23

Nguyễn Thị Hằng

Văn phòng Đảng ủy, PCN UBKT

0974.426.798

24

Lê Minh Công

Giám đốc HTX DVNN

0945.137.345

25

Hà Thị Thanh Xuân

Trưởng trạm y tế xã

01216.171.614

26

Phạm Thị Phương

Cán bộ Đài truyền thanh xã

0989.377.634

27

Nguyễn Văn Lợi

BTCB-Trưởng thôn Gia Miêu 2

0988.792.004

28

Nguyễn Văn Vinh

BTCB-Trưởng thôn Hoàng Vân

01667.130.363

29

Nguyễn Văn Dân

BTCB-Trưởng thôn Yến Vỹ

01679.132.297

30

Hoàng Công Đồng

BTCB-Trưởng thôn Đông Bình

0987.999.553

31

Đỗ Văn Quyên

BTCB-Trưởng thôn Đồng Quảng

01666.682.246

32

Nguyễn Thị Vụ

BTCB-Trưởng thôn Đồng Hậu

01677.380.354

33

Trương Văn Quang

BTCB-Trưởng thôn Đồng Toàn

01685.276.019

34

Quách Văn Nhất

BTCB-Trưởng thôn Khắc Dũng

01256502234

35

Bùi Văn Toàn

BTCB-Trưởng thôn Nghĩa Đụng

01687.853.788

36

Nguyễn Hữu Cương

BTCB-Trưởng thôn Gia Miêu

0979.027.345

37

Nguyễn Văn Dũng

BTCB-Trưởng thôn Gia Miêu 1

0948.527.449

38

Hoàng Cao Hùng

BTCB-Trưởng thôn Đại Sơn

01292.072.381

  

Danh bạ cán bộ Xã Hà Long

Đăng lúc: 21/12/2017 20:57:44 (GMT+7)

Danh bạ cán bộ Xã Hà Long

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện Thoại

1

Nguyễn Xuân Hải

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0914.327.225

2

Đặng Văn Trưởng

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0915.128.258

3

Bùi Đình Tấn

TVĐU, CT MTTQ xã

0949.761.567

4

Trịnh Xuân Hòa

PCT HĐND xã

01672.249.539

5

Nguyễn Hữu Thành

PBT ĐU, CT UBND xã

0916.302.388

6

Hoàng Việt Dân

TVĐU, PCT UBND xã

0915.393.782

7

Nguyễn Văn Lê

Trưởng Công an xã

0917.542.189

8

Đặng Quang Chung

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

0934.313.345

9

Nguyễn Văn Hợi

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0914.048.694

10

Nguyễn Thị Chung

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

01232.290.909

11

Mai Văn Thăng

Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM

01235210919

12

An Văn Điện

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

0948.719.600

13

Nguyễn Hữu Ngọc

Công chức Văn hóa xã hội

0944.163.567

14

Đặng Thị Nhương

Công chức Văn hóa xã hội

0985.768.500

15

Nguyễn Văn Sáu

Công chức Tư pháp Hộ tịch

0983.310.254

16

Trần Thị Thanh Lan

Công chức Tư pháp Hộ tịch

01205.483.013

17

Nguyễn Thị Hiền

Công chức Văn phòng Thống kê

0916.978.369

18

Trịnh Ngọc Huyền

Công chức Văn phòng Thống kê

0948.726.761

19

Nguyễn Văn Quân

Công chức Tài chính Kế toán

0976.954.909

20

Trần Thu Thủy

Công chức Tài chính Kế toán

0913.643.686

21

Phùng Thị Thu Hà

Công chức Địa chính Xây dựng

0947.134.289

22

Nguyễn Thị Liên

Công chức Địa chính Nông nghiệp

0916.629.398

23

Nguyễn Thị Hằng

Văn phòng Đảng ủy, PCN UBKT

0974.426.798

24

Lê Minh Công

Giám đốc HTX DVNN

0945.137.345

25

Hà Thị Thanh Xuân

Trưởng trạm y tế xã

01216.171.614

26

Phạm Thị Phương

Cán bộ Đài truyền thanh xã

0989.377.634

27

Nguyễn Văn Lợi

BTCB-Trưởng thôn Gia Miêu 2

0988.792.004

28

Nguyễn Văn Vinh

BTCB-Trưởng thôn Hoàng Vân

01667.130.363

29

Nguyễn Văn Dân

BTCB-Trưởng thôn Yến Vỹ

01679.132.297

30

Hoàng Công Đồng

BTCB-Trưởng thôn Đông Bình

0987.999.553

31

Đỗ Văn Quyên

BTCB-Trưởng thôn Đồng Quảng

01666.682.246

32

Nguyễn Thị Vụ

BTCB-Trưởng thôn Đồng Hậu

01677.380.354

33

Trương Văn Quang

BTCB-Trưởng thôn Đồng Toàn

01685.276.019

34

Quách Văn Nhất

BTCB-Trưởng thôn Khắc Dũng

01256502234

35

Bùi Văn Toàn

BTCB-Trưởng thôn Nghĩa Đụng

01687.853.788

36

Nguyễn Hữu Cương

BTCB-Trưởng thôn Gia Miêu

0979.027.345

37

Nguyễn Văn Dũng

BTCB-Trưởng thôn Gia Miêu 1

0948.527.449

38

Hoàng Cao Hùng

BTCB-Trưởng thôn Đại Sơn

01292.072.381