Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Ngày 24/10/2019 15:45:03

Chiều ngày 23/10/2019, UB MTTQ Việt Nam xã Hà Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

 

Chiều ngày 23/10/2019, UB MTTQ Việt Nam xã Hà Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 và tập huấn công tác mặt trận năm 2019.

Đ/c Bùi Đình Tấn – Chủ tịch MTTQ xã khai mạc hội nghị

Dự có đồng chí Nguyễn Văn Biên – PTT MTTQ huyện; đồng chí Uông Thị Thủy – PTT MTTQ huyện Hà Trung; Đồng chí Đặng Văn Trưởng – PBTTT Đảng ủy xã Hà Long, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng 9 thôn và các ông bà đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Uông Thị Thủy – PTT MTTQ huyện Hà Trung trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết:

Với tinh thần “đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hiệu quả”, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định 12 chỉ tiêu và 5 chương trình hành động, đề ra các giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ. Đồng thời, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội MTTQ huyện Hà Trung lần thứ 21 cũng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ chung và các mục tiêu chương trình cụ thể: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảng bộ huyện đề ra; Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao hiệu quát các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững QP-AN; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao hoạt động đối ngoại của nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của UB MTTQ từ huyện đến cơ sở.

Đ/c Uông Thị Thủy – PTT MTTQ huyện truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Biên - PTT MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo địa phương cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV và Nghị quyết của MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Văn Biên - PTT MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bùi Đình Tấn – Chủ tịch MTTQ xã Hà Long triển khai một số nội dung trong công tác mặt trận như: Thông qua kết quả cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị lụt ; Triển khai kế hoạch tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); Phát động tháng cao điểm “vì người nghèo”… Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

                                                                       Thu Phương – Đài TT Hà Long

 

 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Đăng lúc: 24/10/2019 15:45:03 (GMT+7)

Chiều ngày 23/10/2019, UB MTTQ Việt Nam xã Hà Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

 

Chiều ngày 23/10/2019, UB MTTQ Việt Nam xã Hà Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 và tập huấn công tác mặt trận năm 2019.

Đ/c Bùi Đình Tấn – Chủ tịch MTTQ xã khai mạc hội nghị

Dự có đồng chí Nguyễn Văn Biên – PTT MTTQ huyện; đồng chí Uông Thị Thủy – PTT MTTQ huyện Hà Trung; Đồng chí Đặng Văn Trưởng – PBTTT Đảng ủy xã Hà Long, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng 9 thôn và các ông bà đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Uông Thị Thủy – PTT MTTQ huyện Hà Trung trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết:

Với tinh thần “đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hiệu quả”, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định 12 chỉ tiêu và 5 chương trình hành động, đề ra các giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ. Đồng thời, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội MTTQ huyện Hà Trung lần thứ 21 cũng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ chung và các mục tiêu chương trình cụ thể: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảng bộ huyện đề ra; Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao hiệu quát các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững QP-AN; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao hoạt động đối ngoại của nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của UB MTTQ từ huyện đến cơ sở.

Đ/c Uông Thị Thủy – PTT MTTQ huyện truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Biên - PTT MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo địa phương cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV và Nghị quyết của MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Văn Biên - PTT MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bùi Đình Tấn – Chủ tịch MTTQ xã Hà Long triển khai một số nội dung trong công tác mặt trận như: Thông qua kết quả cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị lụt ; Triển khai kế hoạch tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); Phát động tháng cao điểm “vì người nghèo”… Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

                                                                       Thu Phương – Đài TT Hà Long