Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2023;

Ngày 10/10/2023 09:22:24

Ngày 7/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Hà Long tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2023; Tổ chức lấy ý kiến cử tri thông qua đề án thành lập thị trấn Hà Long. Đ/C Nguyễn Hữu Thành – CT UBND xã, Trưởng BCĐ CĐS xã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, CT UBND xã Hà Long khai mạc

Dự hội nghị có đ/c Đỗ Văn Vượng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; Các đ/c trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, Các đ/c trong BCĐ, tổ điều tra rà soát chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023;

Đ/c Nguyễn Văn Lê, PCT UBND xã Hà Long hướng dẫn một số nội dung

rà soát chỉ tiêu CĐS

Hội nghị triển khai kế hoạch số 57 /KH-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2023 về đánh giá kết quả các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm tra, công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã.

Mục đích, yêu cầu của  kế hoạch là nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã để phục vụ và tương tác với người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận với công nghệ số, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát các chỉ tiêu, làm cơ sở để triển khai thực hiện, đánh giá kết quả các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm tra, công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2023.

Triển khai rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số trên cơ sở bám sát Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã. Có sự tham gia tích cực, toàn diện của hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Xác định đúng phạm vi, đối tượng rà soát, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng nội dung kế hoạch.

Nội dung: Rà soát các chỉ tiêu phục vụ công tác đánh giá kết quả các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm tra, công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã.

Phạm vi rà soát: Tổ chức rà soát ở tất cả các hộ dân trong phạm vi toàn xã Hà Long.

Hình thức tổ chức rà soát được tổ chức theo các thôn, khu dân cư, cụ thể là đến từng hộ gia đình trong thôn để thu thập thông tin cá nhân trong độ tuổi trưởng thành.

Thông tin cần điều tra là: Tổng dân số trưởng thành (Từ đủ 15 tuổi trở lên, là những người có ngày sinh từ ngày 8/12/2008 trở về trước);  Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh được cài đặt phần mềm an toàn thông tin; Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác.

Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 8/10/2023 đến ngày 15/10/2023. Ngày 16/10/2023 báo cáo kết quả về TT BCĐ chuyển đổi số xã Hà Long.

          Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND xã về nội dung Đề án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: Đề án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi lấy ý kiến: Tổ chức lấy ý kiến cử tri trong phạm vi xã Hà Long.

Đ/c Đỗ Văn Vương, BTĐU xã Hà Long phát biểu chỉ đạo

Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn. Do vậy, việc rà soát các chỉ tiêu chuyển đổi số làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xã chuyển đổi số góp phần đạt được những lợi ích trên.

                                                                                               VHXH

  

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2023;

Đăng lúc: 10/10/2023 09:22:24 (GMT+7)

Ngày 7/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Hà Long tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2023; Tổ chức lấy ý kiến cử tri thông qua đề án thành lập thị trấn Hà Long. Đ/C Nguyễn Hữu Thành – CT UBND xã, Trưởng BCĐ CĐS xã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, CT UBND xã Hà Long khai mạc

Dự hội nghị có đ/c Đỗ Văn Vượng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; Các đ/c trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, Các đ/c trong BCĐ, tổ điều tra rà soát chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023;

Đ/c Nguyễn Văn Lê, PCT UBND xã Hà Long hướng dẫn một số nội dung

rà soát chỉ tiêu CĐS

Hội nghị triển khai kế hoạch số 57 /KH-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2023 về đánh giá kết quả các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm tra, công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã.

Mục đích, yêu cầu của  kế hoạch là nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã để phục vụ và tương tác với người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận với công nghệ số, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát các chỉ tiêu, làm cơ sở để triển khai thực hiện, đánh giá kết quả các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm tra, công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2023.

Triển khai rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số trên cơ sở bám sát Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã. Có sự tham gia tích cực, toàn diện của hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Xác định đúng phạm vi, đối tượng rà soát, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng nội dung kế hoạch.

Nội dung: Rà soát các chỉ tiêu phục vụ công tác đánh giá kết quả các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm tra, công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã.

Phạm vi rà soát: Tổ chức rà soát ở tất cả các hộ dân trong phạm vi toàn xã Hà Long.

Hình thức tổ chức rà soát được tổ chức theo các thôn, khu dân cư, cụ thể là đến từng hộ gia đình trong thôn để thu thập thông tin cá nhân trong độ tuổi trưởng thành.

Thông tin cần điều tra là: Tổng dân số trưởng thành (Từ đủ 15 tuổi trở lên, là những người có ngày sinh từ ngày 8/12/2008 trở về trước);  Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh được cài đặt phần mềm an toàn thông tin; Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác.

Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 8/10/2023 đến ngày 15/10/2023. Ngày 16/10/2023 báo cáo kết quả về TT BCĐ chuyển đổi số xã Hà Long.

          Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND xã về nội dung Đề án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: Đề án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi lấy ý kiến: Tổ chức lấy ý kiến cử tri trong phạm vi xã Hà Long.

Đ/c Đỗ Văn Vương, BTĐU xã Hà Long phát biểu chỉ đạo

Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn. Do vậy, việc rà soát các chỉ tiêu chuyển đổi số làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xã chuyển đổi số góp phần đạt được những lợi ích trên.

                                                                                               VHXH