Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

HĐND xã Hà Long khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề).

Ngày 23/11/2023 08:33:08

 

 

Sáng ngày 21/11/2023, HĐND xã Hà Long khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, TVHU, Trưởng BTC Huyện ủy; đồng chí Trịnh Đình Phương, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Thị Thủy, HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Hà Long và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXI.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/9875f5d5dd80ad3dz4902350839317_772610259a654d41a839189f03bb7de4.jpg
Các đại biểu dự

Tại kỳ họp lãnh đạo UBND xã đã tóm tắt nội dung Đề án thành lập thị trấn Hà Long; báo cáo kết quả kiẻm phiếu lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung; Thông qua tờ trình về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lạp thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/f8b32e203c9915dz4902350837135_f12ee0549aaec97f6b691e05d1ec6005.jpg
Đoàn chủ tọa kỳ họp.

Theo Đề án, phương án thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn. Về kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Hà Long vào ngày 12/11/2023 vừa qua, số phiếu phát ra theo hộ gia đình là 2.588 phiếu, thu về 2.588 phiếu. Tống số cử tri trên địa bàn xã là 7.088 cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiểu đồng ý là 6.890 cử tri, đạt tỷ lệ 97,2%; số cử tri không đồng ý 52 cử tri tỷ lệ chiếm 0,8%.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/dacd0b650b3db1edz4902350822887_c63622c57fe3b247e8cea10fe2748982.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã phát biểu giải trình một số ý kiến.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề như: cần quan tâm đến giao thông, vệ sinh môi trường, nước sạch để đảm bảo đáp ứng yêu cầu khi lên thị trấn; vấn đề về sắp xếp lại địa bàn dân cư ở các tổ dân phố sao cho hợp lý về dân số, diện tích; vấn đề về quy hoạch phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn xã...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/a6da94e507a0871dz4902350827372_0a80152fcfcaae1e67c0a64e278552b4.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND huyện tóm tắt kết luận kỳ họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, các đại biểu trong kỳ họp đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/63bcc138203fba3dz4902350827505_96bb21f4c3ef6371d4f543c2f28babdb.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đây sẽ là tiền pháp lý rất quan trọng cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định.

  

HĐND xã Hà Long khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề).

Đăng lúc: 23/11/2023 08:33:08 (GMT+7)

 

 

Sáng ngày 21/11/2023, HĐND xã Hà Long khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, TVHU, Trưởng BTC Huyện ủy; đồng chí Trịnh Đình Phương, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Thị Thủy, HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Hà Long và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXI.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/9875f5d5dd80ad3dz4902350839317_772610259a654d41a839189f03bb7de4.jpg
Các đại biểu dự

Tại kỳ họp lãnh đạo UBND xã đã tóm tắt nội dung Đề án thành lập thị trấn Hà Long; báo cáo kết quả kiẻm phiếu lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung; Thông qua tờ trình về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lạp thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/f8b32e203c9915dz4902350837135_f12ee0549aaec97f6b691e05d1ec6005.jpg
Đoàn chủ tọa kỳ họp.

Theo Đề án, phương án thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn. Về kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Hà Long vào ngày 12/11/2023 vừa qua, số phiếu phát ra theo hộ gia đình là 2.588 phiếu, thu về 2.588 phiếu. Tống số cử tri trên địa bàn xã là 7.088 cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiểu đồng ý là 6.890 cử tri, đạt tỷ lệ 97,2%; số cử tri không đồng ý 52 cử tri tỷ lệ chiếm 0,8%.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/dacd0b650b3db1edz4902350822887_c63622c57fe3b247e8cea10fe2748982.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã phát biểu giải trình một số ý kiến.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề như: cần quan tâm đến giao thông, vệ sinh môi trường, nước sạch để đảm bảo đáp ứng yêu cầu khi lên thị trấn; vấn đề về sắp xếp lại địa bàn dân cư ở các tổ dân phố sao cho hợp lý về dân số, diện tích; vấn đề về quy hoạch phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn xã...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/a6da94e507a0871dz4902350827372_0a80152fcfcaae1e67c0a64e278552b4.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND huyện tóm tắt kết luận kỳ họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, các đại biểu trong kỳ họp đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/63bcc138203fba3dz4902350827505_96bb21f4c3ef6371d4f543c2f28babdb.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đây sẽ là tiền pháp lý rất quan trọng cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định.