Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long

Ngày 25/08/2023 15:19:32

 

Chiều ngày 24/8/2023, xã Hà Long tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung. Đ/c Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

  Đồng chí  Đỗ Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự và chỉ đạo hội nghị; Dự hội nghị còn có các đ/c Trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ,  các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến cử tri  của xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – CC VPTK thông qua Hướng dẫn của UBND xã về thực hiện lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thị trấn Hà Long, đồng thời thông tin trao đổi nội dung quy trình lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long. Trong đó, tập trung vào mục đích, yêu cầu, đối tượng cử tri và các mốc thời gian, nội dung công việc phải thực hiện nhằm thực hiện tốt việc lấy phiếu ý ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long.

Đ/c Nguyễn Thị Hiền – CC VPTK thông qua Hướng dẫn

Theo hướng dẫn, trong ngày 25/8/2023, các thôn và tổ lấy ý kiến cửa cử tri tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện việc đến hộ gia đình lấy ý kiến của cử tri về đề án thành lập Thị Trấn Hà Long. Ngày 26/8/2023 bắt đầu tổ chức thực hiện phát và thu phiếu lấy ý kiến của cử tri đến từng hộ gia đình.

 Nội dung thực hiện:

 Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri, kèm theo danh sách cử tri do UBND xã cấp ( có đóng dấu treo); Triển khai, phân công cho các thành viên đến các hộ gia đình phát và thu phiếu lấy ý kiến cử tri. Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, tránh để sót cử tri, hộ gia đình.

Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu, gồm: số phiếu nhận về; số phiếu phát ra; số phiếu hỏng; số phiếu chưa sử dụng. Sau khi Tổ lấy ý kiến cử tri, tổ chức lấy ý kiến của cử tri xong, tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu và thực hiện kiểm phiếu. Phiếu hợp lệ: là phiếu đúng mẫu quy định, có đóng dấu của UBND xã, phải được đánh dấu vào 01 trong 02 ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Ngoài ra, cử tri có quyền được ghi ý kiến khác vào phiếu theo quy định. Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không đúng mẫu quy định; phiếu không đóng dấu của UBND xã; phiếu đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý hoặc cả hai ô đều không đánh dấu. Đối với các dấu hiệu khác của phiếu nghi là không hợp lệ, Tổ lấy ý kiến cử tri thảo luận xem xét quyết định.

Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu hỏng, phiếu chưa sử dụng bàn giao cho UBND xã quản lý và lưu trữ.

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ lấy ký kiến cử tri đạt hiệu quả.

Đ/c Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, CT UBND xã phát biểu bế mạc

Thông qua hội nghị, giúp cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến cử tri nắm rõ, thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến cử trị về thành lập thị trấn Hà Long đảm bảo đúng pháp luật, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân để việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung đạt kết quả cao, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

                                                                             CB VHXH

    

 

  

Hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long

Đăng lúc: 25/08/2023 15:19:32 (GMT+7)

 

Chiều ngày 24/8/2023, xã Hà Long tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung. Đ/c Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

  Đồng chí  Đỗ Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự và chỉ đạo hội nghị; Dự hội nghị còn có các đ/c Trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ,  các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến cử tri  của xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – CC VPTK thông qua Hướng dẫn của UBND xã về thực hiện lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thị trấn Hà Long, đồng thời thông tin trao đổi nội dung quy trình lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long. Trong đó, tập trung vào mục đích, yêu cầu, đối tượng cử tri và các mốc thời gian, nội dung công việc phải thực hiện nhằm thực hiện tốt việc lấy phiếu ý ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long.

Đ/c Nguyễn Thị Hiền – CC VPTK thông qua Hướng dẫn

Theo hướng dẫn, trong ngày 25/8/2023, các thôn và tổ lấy ý kiến cửa cử tri tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện việc đến hộ gia đình lấy ý kiến của cử tri về đề án thành lập Thị Trấn Hà Long. Ngày 26/8/2023 bắt đầu tổ chức thực hiện phát và thu phiếu lấy ý kiến của cử tri đến từng hộ gia đình.

 Nội dung thực hiện:

 Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri, kèm theo danh sách cử tri do UBND xã cấp ( có đóng dấu treo); Triển khai, phân công cho các thành viên đến các hộ gia đình phát và thu phiếu lấy ý kiến cử tri. Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, tránh để sót cử tri, hộ gia đình.

Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu, gồm: số phiếu nhận về; số phiếu phát ra; số phiếu hỏng; số phiếu chưa sử dụng. Sau khi Tổ lấy ý kiến cử tri, tổ chức lấy ý kiến của cử tri xong, tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu và thực hiện kiểm phiếu. Phiếu hợp lệ: là phiếu đúng mẫu quy định, có đóng dấu của UBND xã, phải được đánh dấu vào 01 trong 02 ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Ngoài ra, cử tri có quyền được ghi ý kiến khác vào phiếu theo quy định. Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không đúng mẫu quy định; phiếu không đóng dấu của UBND xã; phiếu đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý hoặc cả hai ô đều không đánh dấu. Đối với các dấu hiệu khác của phiếu nghi là không hợp lệ, Tổ lấy ý kiến cử tri thảo luận xem xét quyết định.

Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu hỏng, phiếu chưa sử dụng bàn giao cho UBND xã quản lý và lưu trữ.

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ lấy ký kiến cử tri đạt hiệu quả.

Đ/c Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, CT UBND xã phát biểu bế mạc

Thông qua hội nghị, giúp cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến cử tri nắm rõ, thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến cử trị về thành lập thị trấn Hà Long đảm bảo đúng pháp luật, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân để việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung đạt kết quả cao, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

                                                                             CB VHXH