Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Xã Hà Long hoàn thành niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến Đề án thành lập thị trấn Hà Long

Ngày 03/08/2023 16:26:56

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17/7/2023 của UBND huyện Hà

Trung về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND các cấp về nội

dung Đề án thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh thuộc huyện Hà Trung,

tỉnh Thanh Hóa; UBND xã Hà Long đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã thông qua đề án thành lập thị  trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ lấy ý kiến; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của xã, các thôn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri. Đến ngày 27/7/2023, việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách tại Trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn, khu dân cư cơ bản đã hoàn thành.

Theo Đề án, phương án thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long. Kết quả, sau khi thành lập thị trấn có diện tích tự nhiên: 48,41 km2. Dân số: 10.873 người. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn.  Địa giới hành chính: Phía Đông giáp các phường Ngọc Trạo, Bắc Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn; phía Tây giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành; phía Nam giáp các xã: Hà Bắc, Hà Giang; phía Bắc giáp thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành

 

 Phát huy tiềm năng, lợi thế; tập trung huy động mọi nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Hà Long phát triển toàn diện theo hướng đô thị; lấy công nghiệp, văn hóa và du lịch làm nền tảng, động lực để thúc đẩy phát triển. Từng bước xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng của vùng đất Gia Miêu và cảnh quan thân thiện với môi trường sinh thái: sáng, xanh, sạch, đẹp, chất lượng sống tốt; sớm đưa Hà Long đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập được thị trấn Hà Long.

                                                                       Ban văn hóa xã

 

  

Xã Hà Long hoàn thành niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến Đề án thành lập thị trấn Hà Long

Đăng lúc: 03/08/2023 16:26:56 (GMT+7)

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17/7/2023 của UBND huyện Hà

Trung về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND các cấp về nội

dung Đề án thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh thuộc huyện Hà Trung,

tỉnh Thanh Hóa; UBND xã Hà Long đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND xã thông qua đề án thành lập thị  trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ lấy ý kiến; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của xã, các thôn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri. Đến ngày 27/7/2023, việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách tại Trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn, khu dân cư cơ bản đã hoàn thành.

Theo Đề án, phương án thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long. Kết quả, sau khi thành lập thị trấn có diện tích tự nhiên: 48,41 km2. Dân số: 10.873 người. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn.  Địa giới hành chính: Phía Đông giáp các phường Ngọc Trạo, Bắc Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn; phía Tây giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành; phía Nam giáp các xã: Hà Bắc, Hà Giang; phía Bắc giáp thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành

 

 Phát huy tiềm năng, lợi thế; tập trung huy động mọi nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Hà Long phát triển toàn diện theo hướng đô thị; lấy công nghiệp, văn hóa và du lịch làm nền tảng, động lực để thúc đẩy phát triển. Từng bước xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng của vùng đất Gia Miêu và cảnh quan thân thiện với môi trường sinh thái: sáng, xanh, sạch, đẹp, chất lượng sống tốt; sớm đưa Hà Long đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập được thị trấn Hà Long.

                                                                       Ban văn hóa xã