Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Xã Hà Long tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long

Ngày 15/11/2023 15:32:12

 

 

 Ngày 12/11/2023, UBND xã Hà Long đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua đề án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung. Chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Thủy, HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện; các đồng chí lãnh đạo xã Hà Long và các thành viên trong tổ lấy ý kiến cử tri của xã.

Theo đó, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ lấy ý kiến; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của xã, các thôn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/4ddd98e6ceba98cdz4876424084475_fb89ff601d5022aba9203c052780f75c.jpg
Lãnh đạo xã Hà Long và các thành viên trong tổ kiểm tra phiếu.

Với mục đích tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND xã về Đề án thành lập thị trấn Hà Long đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của Pháp luật. Các tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri, kèm theo danh sách cử tri do UBND xã cấp ( có đóng dấu treo); Đồng thời triển khai, phân công cho các thành viên đến các hộ gia đình phát và thu phiếu lấy ý kiến cử tri. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ lấy ký kiến cử tri đạt hiệu quả.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/3c6fea416d24820dz4876424093799_a3af241a953512a3784a1b519a03fa5a.jpg
Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa.

Kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri, Tổng số cử tri trong xã Hà Long là 7.088 người, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu là 6.942 người, đạt tỷ lệ 97,9%. Số cử tri đồng ý là 6.890 người, đạt tỷ lệ 99,3%. Còn  52 cử tri không đồng ý, tỷ lệ 0,7% . Trong đó có 3 thôn là thôn Gia Miêu, thôn Hoàng Vân, thôn Yến Vỹ  đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu và đồng ý về việc thành lập thị trấn Hà Long, thuộc huyện Hà Trung.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/96006d25b25bd5ddz4876424446902_02d32ec21708f1a62aa859255a85e85c.jpg
Các thành viên trong tổ đến tận hộ gia đình lấy phiếu ý kiến của cử tri.

Theo Đề án, phương án thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn. 

Việc tổ chức địa điểm lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của Pháp luật; Từ đó Trình kỳ họp HĐND xã thống nhất thông qua nội dung Đề án, đảm bảo thời gian và đúng quy định của Pháp luật.

  

Xã Hà Long tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Hà Long

Đăng lúc: 15/11/2023 15:32:12 (GMT+7)

 

 

 Ngày 12/11/2023, UBND xã Hà Long đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua đề án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung. Chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Thủy, HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện; các đồng chí lãnh đạo xã Hà Long và các thành viên trong tổ lấy ý kiến cử tri của xã.

Theo đó, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ lấy ý kiến; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của xã, các thôn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/4ddd98e6ceba98cdz4876424084475_fb89ff601d5022aba9203c052780f75c.jpg
Lãnh đạo xã Hà Long và các thành viên trong tổ kiểm tra phiếu.

Với mục đích tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp HĐND xã về Đề án thành lập thị trấn Hà Long đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của Pháp luật. Các tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri, kèm theo danh sách cử tri do UBND xã cấp ( có đóng dấu treo); Đồng thời triển khai, phân công cho các thành viên đến các hộ gia đình phát và thu phiếu lấy ý kiến cử tri. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ lấy ký kiến cử tri đạt hiệu quả.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/3c6fea416d24820dz4876424093799_a3af241a953512a3784a1b519a03fa5a.jpg
Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa.

Kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri, Tổng số cử tri trong xã Hà Long là 7.088 người, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu là 6.942 người, đạt tỷ lệ 97,9%. Số cử tri đồng ý là 6.890 người, đạt tỷ lệ 99,3%. Còn  52 cử tri không đồng ý, tỷ lệ 0,7% . Trong đó có 3 thôn là thôn Gia Miêu, thôn Hoàng Vân, thôn Yến Vỹ  đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu và đồng ý về việc thành lập thị trấn Hà Long, thuộc huyện Hà Trung.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-11/96006d25b25bd5ddz4876424446902_02d32ec21708f1a62aa859255a85e85c.jpg
Các thành viên trong tổ đến tận hộ gia đình lấy phiếu ý kiến của cử tri.

Theo Đề án, phương án thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn. 

Việc tổ chức địa điểm lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của Pháp luật; Từ đó Trình kỳ họp HĐND xã thống nhất thông qua nội dung Đề án, đảm bảo thời gian và đúng quy định của Pháp luật.