Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hà Long họp xét duyệt tiêu chẩn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngày 28/10/2023 19:56:10

 

          Ngày 24/10/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hà Long họp xét duyệt tiêu chẩn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đến dự có đồng chí trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Các ngành đoàn thể xã, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các bí thư, trưởng các thôn.

Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp xét duyệt nghĩa vụ quân sự công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024; quán triệt các văn bản có liên quan, danh sách nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Theo đó, Năm 2024, dự kiến xã Hà Long được giao chỉ tiêu 16 công dân tham gia nghĩa vụ  Quân sự  và Công an nhân dân. Trong đó thực hiện NVQS 13 công dân, Nghĩa vụ Công an nhân dân 3 công dân. Để công tác xét duyệt đúng thời gian, thành phần, khách quan, chính xác, không bỏ sót đối tượng trong độ tuổi. Hội đồng NVQS đã triển khai các bước đảm bảo chính xác từng trường hợp, tránh sai sót và xét không hết nguồn trong diện quản lý. Việc bình xét phải công khai, dân chủ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan, sau khi xét duyệt xong, các loại danh sách công dân phải được niêm yết công khai. Qua xét tuyển xã Hà Long dự kiến điều khám 96 nam công dân trong độ tuổi NVQS, dự kiến sẽ chọn 62 thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển NVQS để điều khám tại huyện.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức khám sơ tuyển tại xã vào ngày 03 tháng 11 tới. Do đó tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhấn mạnh trong thời gian tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS; động viên tham niên khám tuyển NVQS đầy đủ; Đồng thời xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, địa phương và thành viên Hội đồng NVQS xã chú trọng tổ chức thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, đúng các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt yêu cầu.
                                                                                                                                 VHXH

             

 

  

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hà Long họp xét duyệt tiêu chẩn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Đăng lúc: 28/10/2023 19:56:10 (GMT+7)

 

          Ngày 24/10/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hà Long họp xét duyệt tiêu chẩn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đến dự có đồng chí trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Các ngành đoàn thể xã, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các bí thư, trưởng các thôn.

Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp xét duyệt nghĩa vụ quân sự công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024; quán triệt các văn bản có liên quan, danh sách nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Theo đó, Năm 2024, dự kiến xã Hà Long được giao chỉ tiêu 16 công dân tham gia nghĩa vụ  Quân sự  và Công an nhân dân. Trong đó thực hiện NVQS 13 công dân, Nghĩa vụ Công an nhân dân 3 công dân. Để công tác xét duyệt đúng thời gian, thành phần, khách quan, chính xác, không bỏ sót đối tượng trong độ tuổi. Hội đồng NVQS đã triển khai các bước đảm bảo chính xác từng trường hợp, tránh sai sót và xét không hết nguồn trong diện quản lý. Việc bình xét phải công khai, dân chủ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan, sau khi xét duyệt xong, các loại danh sách công dân phải được niêm yết công khai. Qua xét tuyển xã Hà Long dự kiến điều khám 96 nam công dân trong độ tuổi NVQS, dự kiến sẽ chọn 62 thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển NVQS để điều khám tại huyện.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức khám sơ tuyển tại xã vào ngày 03 tháng 11 tới. Do đó tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhấn mạnh trong thời gian tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS; động viên tham niên khám tuyển NVQS đầy đủ; Đồng thời xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, địa phương và thành viên Hội đồng NVQS xã chú trọng tổ chức thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, đúng các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt yêu cầu.
                                                                                                                                 VHXH