Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023)

Ngày 20/10/2023 16:47:12

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 93 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Giai đoạn 1927 - 1930: Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là những người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn mong muốn được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu Pháp xâm lược Việt Nam, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục. Tiêu biểu trong giai đoạn này, cả nước có 5 nhóm phụ nữ yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các tổ nhóm này vừa tham gia sinh hoạt vừa âm thầm tuyên truyền hoạt động cách mạng.

Giai đoạn 1930 - 1936: Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14-31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như "phụ nữ hiệp hội". Đồng thời Trung ương Đảng đã đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giai đoạn 1936 - 1939: Trước yêu cầu của cách mạng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8/1937 về công tác vận động phụ nữ đặt ra nhiệm vụ chống phát xít, chống chiến tranh bằng hình thức công khai, hợp pháp. Vì vậy, tổ chức cách mạng của phụ nữ được đổi thành Hội phụ nữ Dân chủ. Hội đã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về giải phóng phụ nữ, nam nữ bình đẳng và tổ chức các hoạt động gắn với tính chất ngành nghề của phụ nữ để đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi cho phụ nữ như: hội Ái hữu, hội Truyền bá quốc ngữ.

Giai đoạn 1939 - 1941: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng chủ trương: "Vận động phụ nữ tổ chức các hội phụ nữ phản chiến, các hội cứu tế, bảo an… để giúp đỡ nhau, chống đế quốc chiến tranh, đòi hoà bình". Để phù hợp với tình hình, Hội lấy tên là Hội phụ nữ Phản đế.

Giai đoạn 1941 - 1945: Đoàn Phụ nữ Cứu quốc được thành lập ngày 16/6/1941 để vận động các tầng lớp phụ nữ gia nhập Mặt trận Việt Minh, gia nhập các đoàn thể cứu quốc đánh Pháp, đuổi Nhật, xây dựng và bảo vệ cơ sở cách mạng, đóng góp lớn vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Giai đoạn 1946 - 1954: Ngày 3/10/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký Nghị định cho phép thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội chính thức được thành lập gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức nòng cốt, hoạt động trong khuôn khổ là một tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam.

Giai đoạn 1954 - 1975: Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Ngày 8/3/1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với vai trò tập hợp phụ nữ miền Nam Việt Nam đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ chức Hội phụ nữ hai miền Nam Bắc thực hiện những nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với từng miền và cùng hướng tới mục tiêu chung là đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể nhân dân, từ ngày 10-12/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN trong cả nước trong một tổ chức là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đến năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam. 

Trải qua lịch sử 93 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Chặng đường 93 năm qua cùng với phụ nữ cả nước, Hội phụ nữ xã Hà Long cũng đã đóng góp một phần không nhỏ của mình trong từng giai đoạn cách mạng, đặc biệt từ khi có Đảng lãnh đạo nhân dân ta nói chung và phụ nữ nói riêng. Phụ nữ trong xã luôn phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù. Hội đã tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia cách mạng, đã có nhiều chị em được tập hợp dưới ngọn cờ đấu tranh của Đảng, chị em đã cống hiến cho Đảng, cho dân tộc và quê hương những chiến công thầm lặng, đó là: nuôi dạy con, chăm sóc mẹ già, giỏi giang đồng ruộng, chịu đựng những hi sinh mất mát để chồng và những người con đi hoạt động cách mạng. Không những thế các mẹ, các chị còn đón những thương binh nặng về nhà nuôi dưỡng và chăm sóc.

Kết thúc 2 cuộc kháng chiến, xã Hà Long có 3 bà mẹ được phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, có 03 chị là liệt sĩ, 20 chị là thương binh và có hơn 100 bà mẹ có chồng và con đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 2015 được Đảng và Nhà nước phong tặng 1 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đến năm 2017 được phong tặng và truy tặng cho hai mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phụ nữ Hà Long được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Huy vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ cho 19 chị và 28 chị, cùng 03 đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền được nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ”. Từ năm 1999 đến nay liên tục được Tỉnh hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen .

          Hiện nay, chị em phụ nữ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên mọi lĩnh vực như: tiếp tục vận động phụ nữ học tập, thực hiện các phong trào thi đua với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đó là: phong trào phụ nữ Hà Long không chịu nghèo đói, không bị buôn bán, không bị bạo lực gia đình, phong trào thi đua đặc biệt do Trung ương Hội phát động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; các tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “dân vận khéo” tại địa phương như: xây dựng mô hình đường hoa phụ nữ tự quản, đoạn đường xanh, nhà sạch vườn đẹp, công tác vệ sinh môi trường thôn xóm, đoạn đường tự quản; vận động mua thẻ bảo hiểm y tế và các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Trong năm 2023, hội phụ nữ từ xã đến các chi hội đã thực hiện Công trình “ Triệu phần quà san sẻ yêu thương- tặng quà tết”,  tặng 62 xuất quà, trị giá 12.400.000 đồng; Tổ chức trao tiền đỡ đầu cho 24 trẻ, tổng trị giá là 58.800.000 đồng. Tặng quà cho 38 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với số tiền 64.500.000 đồng.... Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, là nòng cốt cho phong trào chung của địa phương,

          Thông qua đó Hội đã tổ chức thực hiện với sự hăng hái tham gia sinh hoạt của đông đảo hội viên, phụ nữ và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh được cấp ủy Đảng, Chính quyền ghi nhận góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương Hà Long phát triển bền vững.

                                                                                                    VHXH

 

 

 

 

 

  

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023)

Đăng lúc: 20/10/2023 16:47:12 (GMT+7)

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 93 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Giai đoạn 1927 - 1930: Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là những người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn mong muốn được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu Pháp xâm lược Việt Nam, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục. Tiêu biểu trong giai đoạn này, cả nước có 5 nhóm phụ nữ yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các tổ nhóm này vừa tham gia sinh hoạt vừa âm thầm tuyên truyền hoạt động cách mạng.

Giai đoạn 1930 - 1936: Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14-31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như "phụ nữ hiệp hội". Đồng thời Trung ương Đảng đã đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giai đoạn 1936 - 1939: Trước yêu cầu của cách mạng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8/1937 về công tác vận động phụ nữ đặt ra nhiệm vụ chống phát xít, chống chiến tranh bằng hình thức công khai, hợp pháp. Vì vậy, tổ chức cách mạng của phụ nữ được đổi thành Hội phụ nữ Dân chủ. Hội đã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về giải phóng phụ nữ, nam nữ bình đẳng và tổ chức các hoạt động gắn với tính chất ngành nghề của phụ nữ để đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi cho phụ nữ như: hội Ái hữu, hội Truyền bá quốc ngữ.

Giai đoạn 1939 - 1941: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng chủ trương: "Vận động phụ nữ tổ chức các hội phụ nữ phản chiến, các hội cứu tế, bảo an… để giúp đỡ nhau, chống đế quốc chiến tranh, đòi hoà bình". Để phù hợp với tình hình, Hội lấy tên là Hội phụ nữ Phản đế.

Giai đoạn 1941 - 1945: Đoàn Phụ nữ Cứu quốc được thành lập ngày 16/6/1941 để vận động các tầng lớp phụ nữ gia nhập Mặt trận Việt Minh, gia nhập các đoàn thể cứu quốc đánh Pháp, đuổi Nhật, xây dựng và bảo vệ cơ sở cách mạng, đóng góp lớn vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Giai đoạn 1946 - 1954: Ngày 3/10/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký Nghị định cho phép thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội chính thức được thành lập gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức nòng cốt, hoạt động trong khuôn khổ là một tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam.

Giai đoạn 1954 - 1975: Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Ngày 8/3/1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với vai trò tập hợp phụ nữ miền Nam Việt Nam đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ chức Hội phụ nữ hai miền Nam Bắc thực hiện những nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với từng miền và cùng hướng tới mục tiêu chung là đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể nhân dân, từ ngày 10-12/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN trong cả nước trong một tổ chức là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đến năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam. 

Trải qua lịch sử 93 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Chặng đường 93 năm qua cùng với phụ nữ cả nước, Hội phụ nữ xã Hà Long cũng đã đóng góp một phần không nhỏ của mình trong từng giai đoạn cách mạng, đặc biệt từ khi có Đảng lãnh đạo nhân dân ta nói chung và phụ nữ nói riêng. Phụ nữ trong xã luôn phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù. Hội đã tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia cách mạng, đã có nhiều chị em được tập hợp dưới ngọn cờ đấu tranh của Đảng, chị em đã cống hiến cho Đảng, cho dân tộc và quê hương những chiến công thầm lặng, đó là: nuôi dạy con, chăm sóc mẹ già, giỏi giang đồng ruộng, chịu đựng những hi sinh mất mát để chồng và những người con đi hoạt động cách mạng. Không những thế các mẹ, các chị còn đón những thương binh nặng về nhà nuôi dưỡng và chăm sóc.

Kết thúc 2 cuộc kháng chiến, xã Hà Long có 3 bà mẹ được phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, có 03 chị là liệt sĩ, 20 chị là thương binh và có hơn 100 bà mẹ có chồng và con đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 2015 được Đảng và Nhà nước phong tặng 1 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đến năm 2017 được phong tặng và truy tặng cho hai mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phụ nữ Hà Long được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Huy vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ cho 19 chị và 28 chị, cùng 03 đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền được nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ”. Từ năm 1999 đến nay liên tục được Tỉnh hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen .

          Hiện nay, chị em phụ nữ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên mọi lĩnh vực như: tiếp tục vận động phụ nữ học tập, thực hiện các phong trào thi đua với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đó là: phong trào phụ nữ Hà Long không chịu nghèo đói, không bị buôn bán, không bị bạo lực gia đình, phong trào thi đua đặc biệt do Trung ương Hội phát động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; các tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “dân vận khéo” tại địa phương như: xây dựng mô hình đường hoa phụ nữ tự quản, đoạn đường xanh, nhà sạch vườn đẹp, công tác vệ sinh môi trường thôn xóm, đoạn đường tự quản; vận động mua thẻ bảo hiểm y tế và các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Trong năm 2023, hội phụ nữ từ xã đến các chi hội đã thực hiện Công trình “ Triệu phần quà san sẻ yêu thương- tặng quà tết”,  tặng 62 xuất quà, trị giá 12.400.000 đồng; Tổ chức trao tiền đỡ đầu cho 24 trẻ, tổng trị giá là 58.800.000 đồng. Tặng quà cho 38 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với số tiền 64.500.000 đồng.... Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, là nòng cốt cho phong trào chung của địa phương,

          Thông qua đó Hội đã tổ chức thực hiện với sự hăng hái tham gia sinh hoạt của đông đảo hội viên, phụ nữ và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh được cấp ủy Đảng, Chính quyền ghi nhận góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương Hà Long phát triển bền vững.

                                                                                                    VHXH