Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

MTTQ xã Hà Long triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 07/11/2023 09:57:07

                         MTTQ xã Hà Long triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

 toàn dân tộc năm 2023

 

Thực hiện hướng dẫn số 51/HD-MT-BTT ngày 16/10/2023 của Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Hà Trung về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 của ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hà Long, nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), hướng đến chào mừng Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Ban thường trực uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Hà Long xây dựng Kế hoạch số 35 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023:

Từ ngày 20 - 25/10/2023: Họp thường trực mặt trận tổ quốc xã  thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Phân bổ đại biểu, cá nhân xuất sắc cho các khu dân cư, bình bầu năm 2023, in ấn tài liệu, đề cương tuyên truyền gửi đến khu dân cư, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên.

Từ ngày 26 - 30 /10/2023: Thường trực mặt trận tổ quốc xã gửi kế hoạch, công văn hướng dẫn đến cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện. Thường trực mặt trận tổ quốc xã xây dựng báo cáo tuyên truyền  ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023.

 Trưởng ban công tác Mặt trận: Thông qua đề cương tuyên truyền ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2023, báo cáo với chi ủy, họp ban công tác Mặt trận xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả khu dân cư đã đạt được trong năm 2023. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, nội dung thi đua năm 2024, thông qua chi ủy, chi bộ để tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ, phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

  Thông báo kết quả bình xét gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình kiểu mẫu, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo năm 2023, kết quả rà soát hộ nghèo, Bình xét cá nhân xuất sắc khu dân cư.

Từ ngày 03- 05/11/2023: Các thôn báo cáo danh sách đại biểu xuất sắc ở khu dân cư về thường trực mặt trận tổ quốc xã để tổng hợp cũng như gia đình văn hóa, gia đình thể thao, danh sách ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo năm 2023. Chuẩn bị thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét công nhận.

Từ ngày 06-8/11/2023: mặt trận tổ quốc xã Phối hợp với ủy ban nhân dân hoàn chỉnh hồ sơ công nhận gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo năm 2023. Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét duyệt khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Khu dân cư. Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Khu dân cư. Quyết định công nhận gia đình văn hóa, gia đình thể thao, danh hiệu gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo năm 2023. Có quyết định và danh sách kèm theo, chuẩn bị kinh phí cho khu dân cư.

 Từ ngày 9-10/11/2023 Các khu dân cư duyệt các tiết mục văn nghệ, tổng dọn vệ sinh thôn xóm, treo cờ tổ quốc tại nhà văn hóa. Trang trí ma két của ngày hội theo đề cương hướng dẫn. Gửi giấy mời đến các đại biểu. Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh ở thôn cho nhân dân và đoàn viên, hội viên về dự đông đủ.

 Phân công trong cấp ủy, các thành viên Ban công tác mặt trận phụ trách những phần việc được đảm nhận

            Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã chọn khu dân cư thôn Đại Sơn làm điểm, mời lãnh đạo huyện về dự tặng quà (thời gian tổ chức vào hồi 14 giờ chiều ngày 11/11/2023

   Các thôn còn lại tổ chức 1/2 ngày từ ngày 13/11 đến hết ngày18/11/2023.

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân đánh giá về kết quả tự quản của cộng đồng; biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư năm 2023 và những năm tiếp theo.
                                                                                               VHXH

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

MTTQ xã Hà Long triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng lúc: 07/11/2023 09:57:07 (GMT+7)

                         MTTQ xã Hà Long triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

 toàn dân tộc năm 2023

 

Thực hiện hướng dẫn số 51/HD-MT-BTT ngày 16/10/2023 của Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Hà Trung về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 của ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hà Long, nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), hướng đến chào mừng Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Ban thường trực uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Hà Long xây dựng Kế hoạch số 35 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023:

Từ ngày 20 - 25/10/2023: Họp thường trực mặt trận tổ quốc xã  thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Phân bổ đại biểu, cá nhân xuất sắc cho các khu dân cư, bình bầu năm 2023, in ấn tài liệu, đề cương tuyên truyền gửi đến khu dân cư, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên.

Từ ngày 26 - 30 /10/2023: Thường trực mặt trận tổ quốc xã gửi kế hoạch, công văn hướng dẫn đến cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện. Thường trực mặt trận tổ quốc xã xây dựng báo cáo tuyên truyền  ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023.

 Trưởng ban công tác Mặt trận: Thông qua đề cương tuyên truyền ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2023, báo cáo với chi ủy, họp ban công tác Mặt trận xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả khu dân cư đã đạt được trong năm 2023. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, nội dung thi đua năm 2024, thông qua chi ủy, chi bộ để tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ, phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

  Thông báo kết quả bình xét gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình kiểu mẫu, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo năm 2023, kết quả rà soát hộ nghèo, Bình xét cá nhân xuất sắc khu dân cư.

Từ ngày 03- 05/11/2023: Các thôn báo cáo danh sách đại biểu xuất sắc ở khu dân cư về thường trực mặt trận tổ quốc xã để tổng hợp cũng như gia đình văn hóa, gia đình thể thao, danh sách ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo năm 2023. Chuẩn bị thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét công nhận.

Từ ngày 06-8/11/2023: mặt trận tổ quốc xã Phối hợp với ủy ban nhân dân hoàn chỉnh hồ sơ công nhận gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo năm 2023. Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét duyệt khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Khu dân cư. Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Khu dân cư. Quyết định công nhận gia đình văn hóa, gia đình thể thao, danh hiệu gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo năm 2023. Có quyết định và danh sách kèm theo, chuẩn bị kinh phí cho khu dân cư.

 Từ ngày 9-10/11/2023 Các khu dân cư duyệt các tiết mục văn nghệ, tổng dọn vệ sinh thôn xóm, treo cờ tổ quốc tại nhà văn hóa. Trang trí ma két của ngày hội theo đề cương hướng dẫn. Gửi giấy mời đến các đại biểu. Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh ở thôn cho nhân dân và đoàn viên, hội viên về dự đông đủ.

 Phân công trong cấp ủy, các thành viên Ban công tác mặt trận phụ trách những phần việc được đảm nhận

            Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã chọn khu dân cư thôn Đại Sơn làm điểm, mời lãnh đạo huyện về dự tặng quà (thời gian tổ chức vào hồi 14 giờ chiều ngày 11/11/2023

   Các thôn còn lại tổ chức 1/2 ngày từ ngày 13/11 đến hết ngày18/11/2023.

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân đánh giá về kết quả tự quản của cộng đồng; biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư năm 2023 và những năm tiếp theo.
                                                                                               VHXH