Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Thông báo về việc xử phạt nguội vi phạm ATGT

Ngày 07/11/2023 09:57:07

 CÔNG AN HUYỆN HÀ TRUNG

CÔNG AN XÃ HÀ LONG

  

  Số:  86  /TB-CAHT

 

V/v tăng cường xử phạt nguội các hành vi vi phạm về TTATGT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

Hà Long, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

                                                                                 

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

 

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hà Trung nói chung, xã Hà Long nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tuy được kìm chế, nhưng vẫn ở mức cao, gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản. Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã còn xảy ra nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CAT-PC08 ngày 01/01/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “Triển khai xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, các Kế hoạch triển khai của công an huyện; nhằm “Nâng cao hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, thực chất việc xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, làm chuyển biến căn cơ nhận thức của người tham gia giao thông”. Công an xã Hà Long thông báo và đề nghị toàn thể nhân dân trong xã:

1. Kể từ ngày 27/10/2023, Công an xã Hà Long sẽ tiến hành tiếp nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã qua các hình thức:

- Tiếp nhận trực tiếp tại Trực ban CA xã

- Tiếp nhận thông tin trên các trang mạng zalo kết nối với các thôn.

Đối với mỗi nguồn thông tin, hình ảnh do nhân dân cung cấp phản ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an xã sẽ tiến hành xác minh, lập biên bản và xử phạt (hoặc chuyển cho cơ quan công an cấp trên để xử phạt) theo đúng quy định.

2. Đề nghị toàn thể nhân dân trong xã nêu cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn xã an toàn về giao thông trật tự.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

 

 

 

  

Thông báo về việc xử phạt nguội vi phạm ATGT

Đăng lúc: 07/11/2023 09:57:07 (GMT+7)

 CÔNG AN HUYỆN HÀ TRUNG

CÔNG AN XÃ HÀ LONG

  

  Số:  86  /TB-CAHT

 

V/v tăng cường xử phạt nguội các hành vi vi phạm về TTATGT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

Hà Long, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

                                                                                 

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

 

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hà Trung nói chung, xã Hà Long nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tuy được kìm chế, nhưng vẫn ở mức cao, gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản. Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã còn xảy ra nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CAT-PC08 ngày 01/01/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “Triển khai xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, các Kế hoạch triển khai của công an huyện; nhằm “Nâng cao hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, thực chất việc xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, làm chuyển biến căn cơ nhận thức của người tham gia giao thông”. Công an xã Hà Long thông báo và đề nghị toàn thể nhân dân trong xã:

1. Kể từ ngày 27/10/2023, Công an xã Hà Long sẽ tiến hành tiếp nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã qua các hình thức:

- Tiếp nhận trực tiếp tại Trực ban CA xã

- Tiếp nhận thông tin trên các trang mạng zalo kết nối với các thôn.

Đối với mỗi nguồn thông tin, hình ảnh do nhân dân cung cấp phản ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an xã sẽ tiến hành xác minh, lập biên bản và xử phạt (hoặc chuyển cho cơ quan công an cấp trên để xử phạt) theo đúng quy định.

2. Đề nghị toàn thể nhân dân trong xã nêu cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn xã an toàn về giao thông trật tự.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ