Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Đảng bộ xã Hà Long: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5; Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 09/08/2022 15:04:54

Sáng ngày 9/7/2022, Đảng bộ xã Hà Long tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5; Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu nám, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối nưm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hà Long và 372 Đảng viên trong Đảng bộ.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/ce7cd865f095fd6dz3561434877521_6bd22dd98d649cb9702d251218c8520f.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng.

Thừa ủy quyền của tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 7 đồng chí câo tuổi đảng, trong đó có 2 đồng chí 55 nam tuổi đảng, 2 đồng chí 45 năm tuổi đảng, 2 đồng chí 40 năm tuổi đảng và 1 đồng chí 30 năm tuổi đảng.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/c2db8f4b8ad652fdz3561434890184_b914b272d2cce8d94f55cb78a87cfeb0.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp đó, Đảng bộ xã Hà Long đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.Theo đó, Đảng bộ xã Hà Long đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm xuân của xã gần 1.200 ha, trong đó, diện tích cấy lúa chiêm xuân: 317,35 ha, sản lượng lương thực đạt: 2.062,8 tấn. Tập trung chỉ đạo, xây dựng Phương án, kế hoạch sản xuất vụ thu mùa. Chỉ đạo HTX DVNN phối hợp với các thôn tổ chức ký hợp đồng thu mua lúa Nếp cái hoa vàng đến hộ. Công nghiệp xây đựng cơ bản đang tập trung triển khai các dự án đầu tư và tập trung làm tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm...Thu ngân sách nhà nước đạt 20,4 tỷ đồng. Công tác xây dựng đô thị, xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu được quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/ae5667472143ad8dz3561434890166_c3b3c8367dfaac79e09b80e91411bd70.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy phát biểu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; công tác phát triển Đảng đã kết nạp 3 đảng viên mới, cử 7 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, tặng huy hiệu đảng cho 7 đồng chí...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/3349e3ec54c5a05dz3561434890173_b0c2080d45ae87871c4b7c97f583d3f3.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Vượng, HUV, Bí thư Đảng bộ xã kết luận.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế  6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ xã Hà Long tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng thôn đạt chuẩn NTM, từng bước phấn đấu xây dựng xã thành thị trấn vào năm 2024, quan tâm chỉ đạo đến công tác vận động GPMB các dự án trọng điểm...tập trung chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian tới thành công, đúng cơ cấu...  

  

Đảng bộ xã Hà Long: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5; Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đăng lúc: 09/08/2022 15:04:54 (GMT+7)

Sáng ngày 9/7/2022, Đảng bộ xã Hà Long tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5; Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu nám, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối nưm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hà Long và 372 Đảng viên trong Đảng bộ.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/ce7cd865f095fd6dz3561434877521_6bd22dd98d649cb9702d251218c8520f.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng.

Thừa ủy quyền của tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 7 đồng chí câo tuổi đảng, trong đó có 2 đồng chí 55 nam tuổi đảng, 2 đồng chí 45 năm tuổi đảng, 2 đồng chí 40 năm tuổi đảng và 1 đồng chí 30 năm tuổi đảng.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/c2db8f4b8ad652fdz3561434890184_b914b272d2cce8d94f55cb78a87cfeb0.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp đó, Đảng bộ xã Hà Long đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.Theo đó, Đảng bộ xã Hà Long đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm xuân của xã gần 1.200 ha, trong đó, diện tích cấy lúa chiêm xuân: 317,35 ha, sản lượng lương thực đạt: 2.062,8 tấn. Tập trung chỉ đạo, xây dựng Phương án, kế hoạch sản xuất vụ thu mùa. Chỉ đạo HTX DVNN phối hợp với các thôn tổ chức ký hợp đồng thu mua lúa Nếp cái hoa vàng đến hộ. Công nghiệp xây đựng cơ bản đang tập trung triển khai các dự án đầu tư và tập trung làm tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm...Thu ngân sách nhà nước đạt 20,4 tỷ đồng. Công tác xây dựng đô thị, xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu được quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/ae5667472143ad8dz3561434890166_c3b3c8367dfaac79e09b80e91411bd70.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy phát biểu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; công tác phát triển Đảng đã kết nạp 3 đảng viên mới, cử 7 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, tặng huy hiệu đảng cho 7 đồng chí...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-07/3349e3ec54c5a05dz3561434890173_b0c2080d45ae87871c4b7c97f583d3f3.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Vượng, HUV, Bí thư Đảng bộ xã kết luận.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế  6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ xã Hà Long tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng thôn đạt chuẩn NTM, từng bước phấn đấu xây dựng xã thành thị trấn vào năm 2024, quan tâm chỉ đạo đến công tác vận động GPMB các dự án trọng điểm...tập trung chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian tới thành công, đúng cơ cấu...