Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Đảng bộ xã Hà Long: Trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác Đảng năm 2022.

Ngày 30/01/2023 14:10:10

Sáng ngày 25/12/2022, Đảng bộ xã Hà Long tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11, tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/6adb679ce593cf2d_MG_1465.JPG
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy trao trao huy hiệu Đảng.

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy trao trao Huy hiệu 55 năm và 40 năm tuổi Đảng cho 6 Đảng viên cao tuổi Đảng.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/5eacdb50a01046edIMG_1456.JPG
Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Tiếp đó hội nghị đã đánh giá tổng kế công tác Đảng năm 2022, theo đó trong năm 2022, Đảng bộ xã Hà Long gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết thống nhất, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mữa 24/25 chỉ tiêu chủ yếu.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/79ad7dd99e7dd2adIMG_1488.JPG
Đồng chí Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng bộ xã khai mạc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,3 tr.đ/người/năm. Công nghiệp - Xây dựng Thực hiện tốt công tác, quản lý giám sát các công trình đang xây dựng. Trong năm 2021 và 2022 đã khởi công xây dựng 21 công trình, tổng giá trị 75,1 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 35.tỷ 632 triệu đồng đạt 58,5% dự toán;  Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu... Tổ chức bình xét “Gia đình văn hóa, gia đình thể thao”, “làng văn hóa” năm 2022. Kết quả: có 2.304 gia đình văn hóa năm 2022 (đạt 95,9%)  và 1.981 gia đình văn hóa 3 năm từ năm 2020-2022 (đạt 82,4%). Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 88,8%... Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/2b5f3f8ddbdbc31d_MG_1467.JPG
Đoàn chủ tọa hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hà Long tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng; Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong năm 2022, Đảng ủy xã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; Lãnh đạo bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, nhiệm kỳ 2022-2027; Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Tự soi, Tự sửa" trong hệ thống chính trị.

Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm, đã kết nạp 05 đảng viên mới. nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ đến nay 375 đồng chí. Tiếp nhận 14 đồng chí đảng viên về sinh hoạt; chuyển sinh hoạt đi đảng bộ khác 06 đồng chí; có 7 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 02 đồng chí đi học lớp đảng viên mới. Đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị theo quy định. Lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí, Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, đảng viên năm 2022. Kết quả có 2 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,3%; 8 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 57,2%, 4 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 28,6% ...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/2c5cbd2db11e1dcd_MG_1478.JPG
Đồng chí  Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị đồng chí  Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Hà Long trong năm 2022, đồng thời đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ trong năm 2023, để Đảng bộ xã Hà Long có những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đoàn kết, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/3b58ac52403a50dd_MG_1482.JPG
https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/aced6081ac19ab5d_MG_1484.JPG
Lãnh đạo xã Hà Long tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Hà Long đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

  

Đảng bộ xã Hà Long: Trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác Đảng năm 2022.

Đăng lúc: 30/01/2023 14:10:10 (GMT+7)

Sáng ngày 25/12/2022, Đảng bộ xã Hà Long tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11, tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/6adb679ce593cf2d_MG_1465.JPG
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy trao trao huy hiệu Đảng.

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy trao trao Huy hiệu 55 năm và 40 năm tuổi Đảng cho 6 Đảng viên cao tuổi Đảng.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/5eacdb50a01046edIMG_1456.JPG
Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Tiếp đó hội nghị đã đánh giá tổng kế công tác Đảng năm 2022, theo đó trong năm 2022, Đảng bộ xã Hà Long gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết thống nhất, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mữa 24/25 chỉ tiêu chủ yếu.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/79ad7dd99e7dd2adIMG_1488.JPG
Đồng chí Đỗ Văn Vượng, Bí thư Đảng bộ xã khai mạc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,3 tr.đ/người/năm. Công nghiệp - Xây dựng Thực hiện tốt công tác, quản lý giám sát các công trình đang xây dựng. Trong năm 2021 và 2022 đã khởi công xây dựng 21 công trình, tổng giá trị 75,1 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 35.tỷ 632 triệu đồng đạt 58,5% dự toán;  Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu... Tổ chức bình xét “Gia đình văn hóa, gia đình thể thao”, “làng văn hóa” năm 2022. Kết quả: có 2.304 gia đình văn hóa năm 2022 (đạt 95,9%)  và 1.981 gia đình văn hóa 3 năm từ năm 2020-2022 (đạt 82,4%). Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 88,8%... Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/2b5f3f8ddbdbc31d_MG_1467.JPG
Đoàn chủ tọa hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hà Long tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng; Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong năm 2022, Đảng ủy xã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; Lãnh đạo bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, nhiệm kỳ 2022-2027; Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Tự soi, Tự sửa" trong hệ thống chính trị.

Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm, đã kết nạp 05 đảng viên mới. nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ đến nay 375 đồng chí. Tiếp nhận 14 đồng chí đảng viên về sinh hoạt; chuyển sinh hoạt đi đảng bộ khác 06 đồng chí; có 7 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 02 đồng chí đi học lớp đảng viên mới. Đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị theo quy định. Lập hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí, Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, đảng viên năm 2022. Kết quả có 2 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,3%; 8 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 57,2%, 4 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 28,6% ...

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/2c5cbd2db11e1dcd_MG_1478.JPG
Đồng chí  Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị đồng chí  Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Hà Long trong năm 2022, đồng thời đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ trong năm 2023, để Đảng bộ xã Hà Long có những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đoàn kết, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/3b58ac52403a50dd_MG_1482.JPG
https://hatrung.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-12/aced6081ac19ab5d_MG_1484.JPG
Lãnh đạo xã Hà Long tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Hà Long đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.